ΓΑΜΟΣ

BASIC

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.000 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 2 DVD με video clip και όλο το γάμο (οικογένεια – κουμπάρο/α)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.300 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση

GOLD

 • Prewedding φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας γαμπρού

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας γαμπρού

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδια με το μεγάλο για κουμπάρο/α & οικογένειες)

 • 4 DVD με video clip και όλο το γάμο (οικογένεια – κουμπάρο/α & οικογένειες)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.900 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση


ΒΑΠΤΙΣΗ

BASIC

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 600 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 2 DVD με video clip και όλη τη βάπτιση (οικογένεια – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 30 x 40 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 750 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση

GOLD

 • Prebaptism φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδια με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλη τη βάπτιση (οικογένεια – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 30 x 40 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.050 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση


ΓΑΜΟΣ & ΒΑΠΤΙΣΗ

BASIC

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.200 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλο το γάμο βάπτιση (οικογένεια – κουμπάρο/α – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 1.750 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση

GOLD

 • Prewedding φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας γαμπρού

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας γαμπρού

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλο το γάμο βάπτιση (οικογένεια – κουμπάρο/α – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

Τιμή: 2.500 Ευρώ Χωρίς Φ.Π.Α.

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση


ΕΠΙΠΛΕοΝ παροχές

Prewedding Φωτογράφιση & Βιβλίο Ευχών: 170 Ευρώ
Prebaptism Φωτογράφιση & Βιβλίο Ευχών: 150 Ευρώ
Prewedding/Baptim: -Φωτογραφία: 100 Ευρώ -Βίντεο: 100 Ευρώ
Βιβλίο ευχών: 120 Ευρώ
Save your date video clip: 100 Ευρώ
Slideshow: 100 Ευρώ
Προετοιμασία γαμπρού: -Φωτογραφία: 120 Ευρώ -Βίντεο: 120 Ευρώ
Προετοιμασία μωρού: -Φωτογραφία: 60 Ευρώ -Βίντεο: 60 Ευρώ
Next day γάμου: -Φωτογραφία: 100 Ευρώ -Βίντεο: 100 Ευρώ
Next day βάπτισης: -Φωτογραφία: 60 Ευρώ -Βίντεο: 60 Ευρώ
Drone την ημέρα του μυστηρίου: 250 Ευρώ
Επιπλέον ώρα στη δεξίωση: -Φωτογραφία: 60 Ευρώ -Βίντεο: 60 Ευρώ
Συνεντεύξεις καλεσμένων: 50 Ευρώ
Επιπλέον άλμπουμ: -35x35cm: 250 Ευρώ -30x30cm: 200 Ευρώ -25x25cm: 150 Ευρώ -20x20cm: 100 Ευρώ
Επιπλέον DVD: 10 Ευρώ
Επιπλέον USB: 20 Ευρώ
Τυπωμένες φωτογραφίες ανα τεμάχιο: -10x15cm: 0.30 Ευρώ -13x18cm: 0,60 Ευρώ -15x21cm: 0,80 Ευρώ
2ος Φωτογράφος στο γάμο: -Εκκλησία: 100 Ευρώ -Δεξίωση: 100 Ευρώ
2ος Εικονολήπτης στο γάμο: -Εκκλησία: 100 Ευρώ -Δεξίωση: 100 Ευρώ
2ος Φωτογράφος στη βάπτιση: -Εκκλησία: 100 Ευρώ -Δεξίωση: 60 Ευρώ
2ος Εικονολήπτηςστη βάπτιση: -Εκκλησία: 100 Ευρώ -Δεξίωση: 60 Ευρώ
Για γάμους εκτός Αθηνών πατήστε εδώ! For English press here!

*Οι τιμές ισχύουν σε συνδυασμό με τα πακέτα γάμου και βάπτισης και όχι μεμονωμένα.