ΓΑΜΟΣ

BASIC

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 2 DVD με video clip και όλο το γάμο (οικογένεια – κουμπάρο/α)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση

GOLD

 • Prewedding φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας γαμπρού

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας γαμπρού

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδια με το μεγάλο για κουμπάρο/α & οικογένειες)

 • 4 DVD με video clip και όλο το γάμο (οικογένεια – κουμπάρο/α & οικογένειες)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση


ΒΑΠΤΙΣΗ

BASIC

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 2 DVD με video clip και όλη τη βάπτιση (οικογένεια – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 30 x 40 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση

GOLD

 • Prebaptism φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση μυστηρίου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακά άλμπουμ 20 x 20 cm (ίδια με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλη τη βάπτιση (οικογένεια – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 30 x 40 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση


ΓΑΜΟΣ & ΒΑΠΤΙΣΗ

BASIC

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Ένας πίνακας K-fix 30x40cm

PREMIUM

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλο το γάμο βάπτιση (οικογένεια – κουμπάρο/α – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση

GOLD

 • Prewedding φωτογράφιση & βιβλίο ευχών

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας νύφης

 • Φωτογράφιση προετοιμασίας γαμπρού

 • Βιντεοσκόπηση προετοιμασίας γαμπρού

 • Φωτογράφιση μυστηρίου γάμου

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου γάμου

 • Φωτογράφιση μυστηρίου βάπτισης

 • Βιντεοσκόπηση μυστηρίου βάπτισης

 • Φωτογράφιση δεξίωσης (3 ώρες)

 • Βιντεοσκόπηση δεξίωσης (3 ώρες)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 35 x 35 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακό άλμπουμ γάμου 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για κουμπάρο/α)

 • 1 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 30 x 30 cm 25 σαλόνια (50 σελίδες, 80-100 φωτογραφίες)

 • 3 ψηφιακό άλμπουμ βάπτισης 20 x 20 cm (ίδιο με το μεγάλο για νονό/ά)

 • 3 DVD με video clip και όλο το γάμο βάπτιση (οικογένεια – κουμπάρο/α – νονό/ά)

 • 20 τυπωμένες φωτογραφίες 15 x 20 cm

 • 1 μεγάλη τυπωμένη φωτογραφία σε πίνακα (K-fix) 50 x 75 cm

 • Όλα τα αρχεία φωτογραφιών σε υψηλή ανάλυση και τα μονταρισμένα HD βίντεο σε usb stick

ΔΩΡΟ:
Next Day φωτογράφιση & βιντεοσκόπηση